Bölcsesség és tekintély

A Zala Megyei Közgyűlés 1992-ben alapította Pais Dezső Zalaegerszegen született nyelvész, akadémikus emlékére a Pais Dezső-díjat. Olyan személyek számára adományozható, akik a nyelvterület, a névtudomány és az irodalmi nyelv vizsgálata területén értek el kimagasló tudományos eredményeket. A díj odaítélésére a MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság öttagú bizottsága tehet javaslatot a közgyűlés számára.

Dr. Kiss Jenő akadémikus kapta a Pais Dezső-díjat

Az idei évben dr. Kiss Jenő akadémikusnak, az ELTE egyetemi tanárának javasolták a magas elismerést. A megyeházán tartott átadási ünnepségen Manninger Jenő, a megyei közgyűlés elnöke méltatta dr. Kiss Jenő érdemeit. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1943-ban született a rábaközi Mihályiban. Abban a magyar faluban, amely egy másik jeles nyelvészt, a finnugrista Zsirai Miklós is útjára bocsátotta. Kiss Jenő tisztelete, hálája szülőföldje és emberi, tudósi példaképei iránt sokszorosan megnyilvánult pályája során.

pais-dij

"Vezetői tapasztalatait számos helyen kamatoztatta. Bölcsessége, emberi és szakmai tekintélye mindenütt tiszteletet parancsol, és jótékonyan hat korunk viharos változásai, pénzügyi és tudománypolitikai hullámverései közepette. Ahogy Pais Dezső és Bárczi Géza az ötvenes évek nehéz időszakában, úgy Kiss Jenő egy másik rendszerváltás, valamint tudományos és kommunikációs robbanást követően kellett, hogy kézbe vegye a kormányrudat. A centenáriumát elérő és meghaladó Társaság a 21. Században is biztosan áll a lábán és ebben Kiss Jenő professzornak múlhatatlan érdemei vannak. Csupán legendás szerénysége és a kitüntetéseket elkerülni igyekvő állhatatossága akadályozhatta meg abban, hogy korábban megkapja a régóta megérdemelt Pais-díjat - fogalmazott Manninger Jenő.

Dr. Kiss Jenő megköszönve a megye elismerését, Pais Dezsőre, a díj névadójára emlékezett, hangsúlyozva, Zala példát mutat a tudós emlékének ápolásában, és jó lenne, ha e hagyományt megőrizné a jövőben is. A tudomány művelése ugyanis nem luxus, mondta az akadémikus, aki ahhoz a generációhoz tartozik, aki még személyesen ismerhette Pais professzort, akire mindig áhítattal néztek a fiatalabb tudósok.

- KERESÉS A HONLAPON -


zalamedia