Zala megye a római korban.

Római kori épületromok: II. századi épületromok, IV. századi épület falai (villa publica). Római kori leletek.

Göcseji Múzeum Salla Kiállítóhelye és Romkert (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 3.)
Állandó kiállítás


Zala megye a római korban

Kiállítás

 

A rómaiak i.e. 13-9. folyamán hódították meg Pannóniát, tehát a keresztény időszámítás kezdetekor az Imperium Romanum északi határa a Rajna-Duna vonaláig terjedt ki, az Északi-tengertől a Fekete-tengerig. A hódítást követően kezdetét vette a rómaiak betelepítő politikája, a romanizáció.

A romanizáció következetesen arisztokratikus politikája tette lehetővé, hogy a leggazdagabb bennszülöttek hamarosan a római uralom legmegbízhatóbb támaszává váltak.

Római kereskedelmi hálózat épült ki, amely a katonaság és az idegen telepesek keresletéhez alkalmazkodott: a hálózat kialakításában nagy szerepet játszottak a legiotáborok, ahol a hadsereg szükségeiről gondoskodó kereskedők és kézművesek letelepedtek.

A vállalkozók csoportjából már az 1. század első felében települések jöttek létre a legiotáborok körül: ezek az ún. canabae-k. Pannoniában két további településtípussal találkozunk:a coloniák telepítéssel alapított városok, amelyek eredetileg nem rendelkeztek önkormányzattal, jogilag Róma város részének tekintették; a municipiumok önkormányzattal rendelkező közösségének teljes jogú polgárai latin vagy római polgárjoggal rendelkeztek.

A colóniák és városok a provinciákban a birodalom fölényes technikáját és civilizációját 

- KERESÉS A HONLAPON -


zalamedia