Sármellék sikerei

Elsõ ízben, hagyományteremtõ szándékkal tartották meg Sármelléken a Hungarikum Napokat, arra buzdítva a helybélieket és a település vendégeit, hogy fürdõzzenek meg a helyi értékekben, a Helyi Értéktár csodáiban.

sarmellek3

Tradíciók mentén a Helyi Értéktárban

– A nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, kutatásának, népszerûsítésének, megismerésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat célja az volt a Helyi Értéktár létrejöjjön és bõvüljön. Az értékgyûjtés tapasztalatainak átadását is segítette a négynapos rendezvény, hisz az értéktár bemutatásának ünnepnapján az ÁMK aulájában és Színháztermében köszönthettem az osztrák Nussdorf, az erdélyi Csernáton és a szerbiai Törökfalu küldöttségét is – mesélte Horváth Tibor polgármester.

– Hogyan került sor az ünnepségsorozat megrendezésére?

– A képviselõ-testület két évvel ezelõtt döntött arról, hogy a helyi népviselet és az ahhoz tartozó kiegészítõk: a zsebkendõk, a kendõk, a sármelléki népdalok és a sármelléki csárdás is értéktárba valók. Ezek népszerûsítését is segítette a keszthelyi Balatoni Múzeum itt gyûjtött tárgyaiból rendezett tárlat. A régmúlt egyedi, fehér hímzéssel készült értékeit Gyanó Szilvia néprajzkutató segítségével, Süliné Elekes Éva mûvelõdésszervezõ gyűjtõ munkája révén felkutattuk, az 1900-as évek divatját bemutattuk, hogy a jelen generáció számára is értéket képviseljenek. Sok kebele, kacamajkó, ümög, rékli és érdekes népviseleti darab nyert bemutatást.

A SÖTYE (Sármelléki Öreg Tyúkok Egyesülete) tagjai Molnárné Riskó Erzsébet népi iparmûvész segítségével fedezték föl a régi-új öltéstechnikákat. Hamvas End-réné pedagógus pedig a népdalkincsben segített eligazodni. A néptáncosaink is megtanultak régi, helyi táncokat. Nem mellesleg a község turisztikai vonzerejét is szeretnénk ilyen és ehhez hasonló programokkal népszerűsíteni. Valljuk: akinek nincs múltja, annak nincs jövõje sem. Aki nem néz szembe a múltjával, az a jövõjét is homályosabban látja. A Hunga-rikum Napok keretében felavattuk a focipályát és rengeteg szórakoztató programot is szerveztünk. Volt retro diszkó, táncház, pálinka- és helyiétel-kóstoltatás, falutörténeti elõadás.

sarmellek1

Az ÁMK-ban fellépett a helyi férfikar, a színjátszók csoportja, az óvodások, a SÖTYE, a Tüskevári Néptáncegyüttes, Csernáton és Törökfalu néptáncos csoportja. A Vidám Családi Vasárnapon a focipályánkon nem csak a ZTE-öregfiúk csapata rúgta a bõrt, de mérkõztek az öregfiúk, valamint a testvértelepülések közös csapata is. Az alkalmi színpadon bemutatkoztak a rokis ovisok, a Rezidance Tánccsoport tagjai, a Hévízi Újszínpad színjátszói, a sümegi hastáncos csoport leányai, az MR'8 Rock Zenekar, a Kabala Zenekar és az Otelló Zenekar tehetségei.

– Miként fejlõdik a falu?

– Már másfél éve felújítottuk a focipályát, most az MLSZ által kiírt TAO-pályázathoz kapcsolódva már a teljesen automatizált öntözõrendszer is tökéletesen ellátja a feladatát. Végeztünk az újra füvesítéssel és az új futballkapuk kihelyezésével. A mintegy 10 milliós projektbe 3 milliós önerõvel szálltunk be. 101 millió forint pályázati forrás megszerzését reméljük az óvoda rekonstrukciójára.

Beindítunk egy új bölcsõdei csoportot, ahol udvarkarbantartás és a palatetõ cseréje is ránk vár. Itt egy napelemes, hõszivattyús, energiahatékony rendszer beépítését támogatjuk. Az utoljára 1982-ben felújított iskola hõszigetelését is meg szeretnénk oldani. A repülõtér 19 hektáros területén mûködõ ipari parkot segítõ 200 milliós infrastruktúra-fejlesztõ pályázattól is sokat várunk. Sokat lendítene a községen és a régión, ha oda jól mûködõ cégek, vállalatok, vállalkozások költöznének.

sarmellek2

Települési önkormányzati konzorciumi partnerséggel került benyújtásra turisztikai célú kerékpárút-fejlesztés megvalósítását célzó támogatási kérelmünk, ami egy új pályaszerkezetû kerékpárút létesítését irányozza elõ. A zalaapáti Mária-hídtól Sármellék érintésével egészen Keszthelyig lehetne biciklizni. Az elsõ ütemre mintegy 179 millió forintot irányoztak elõ. Minden intézményünk vonatkozásában fontos az energiahatékonyság, ezért olyan projektek kivitelezését támogatjuk, ahol a fenntartási és mûködtetési költségek nem haladják meg az erõnket. A közintézmények napelemes mûködését segítõ rendszer kiépítését célzó pályázatokat készítjük elõ.

Beadtunk egy 10 milliós tanyafejlesztési pályázatot. Siker esetén szõlõt telepítünk önkormányzati területre, ebbõl gyümölcslé készülne az iskolásoknak és az itt élõknek. Mûködik a nyári ifjúsági szálláshelyünk és szeretnénk idõvel még több turistacsalogató attrakciót létrehozni. A repülõtér kármentesítési programjának monitoring eredményei, utóellenõrzései jók. Szeretnénk, ha Sármellék érintésével jelölnék ki a 76-os fõút új nyomvonalait, mert ez segítené a repülõteret és a községünket is.

- KERESÉS A HONLAPON -


zalamedia